Menighetsutvikling i Sandnes prosti

Menighetsutvikling i Sandnes prosti

En undersøkelse som forelå sommeren 2013 om menighetsutviklingen i Sandnes prosti.
Undersøkelsen bygger på:
– statistisk materiale fra 2002 til 2011
– en undersøkelse blant alle ansatte i menighetene i Sandnes
– En rekke kvalitative intervju med nøkkelpersoner
Undersøkelsen følger også opp med en del konklusjoner og antydninger av noen veivalg for fremtiden.
Undersøkelsen kan i sin helhet leses her:missional

En evangeliserende menighet eller en missional menighetstenkning

En evangeliserende menighet ser sitt oppdrag først å fremst som et en rekke evangeliseringsprogram eller aktiviteter. Disse har som sitt formål å lede mennesker  som kulturelt forstår den kristne tro til en beslutning for Jesus Kristus.

En misjonerende menighet tar det ikke for gitt at mennesker i vår tid forstår det grunnleggende i et kristent verdensbilde og derfor uten videre kan forstå det budskapet som formidles.  En missional kirke erkjenner at det å bygge en kristen identitet i vår kultur ikke uten videre er lett. Disipelbygging og kristen identitetsendring er en lang prosess i et etterkristent samfunn.

Med en misjonerende menighet tenker vi på en menighet som har restrukturert alt den gjør med den hensikt å være misjonerende og møte menneskene i sin kultur. Ikke bare evangeliseringen, men også gudstjenesten, trosopplærlingen, lederoppfølgingen osv.

Et kirkenorge anno 2012 trenger en missjonal besinnelse og et missonalt perspektiv på hele sin gjerning. Er vi som kirke og menigheter modne for dette?