BIBELSTUDIEOPPLEGG

BIBELSTUDIEOPPLEGG TIL BRUK I MENIGHETER, SMÅGRUPPER OG HUSFELLESSKAP

Under finner dere lenker til ulike bibelstudier som dere kan bruk i deres menighet eller studiegruppe. Oppleggene ligger som PDF filer og kan enkelt lastes ned og distribueres. Studiene har fire fokus i arbeide med bibelen og vår situasjon i dag:
KOM – TAKK – FÅ – GI

Ord i rette tid

Heftet handler om Jesu lignelser. Vi ser nærmere hvorfor Jesus talte i lignelser og hvordan lignelsene utfordret i Jesu samtid og idag. Jesus talte «ord i rette tid».

LENKE TIL PDF – Ord i rette tid

Utrustende fellesskap

Ved hjelp av skipet som metafor setter heftet søkelys på tre viktige sider ved kristenliv og menighetsliv. Utrustningen til tjeneste, menighetens betydning og oppdrag og det å komme til modenhet i Kristus.

LENKE TIL PDF – Utrustende fellesskap

I Guds skole

Heftet gir oss et møte med noen personer i Det gamle testamentet og deres livserfaringer. Spørsmålene som stilles er hvordan vi kan hente livsvisdom fra mennesker fra Det gamle testamentet og hvordan deres liv og vårt liv kan møtes og gi læring for livet.

LENKE TIL PDF – I Guds skole

Følg meg 24-7

Følg meg 24-7 er et studium av Markus evangeliet kapittel 1-12. Vekten av dette studiet ligger i Jesu liv. Hvem var han som person? Hvordan arbeidet han og virket han? Og hvordan møtte han mennesker?

LENKE TIL PDF – Følg meg 24-7

Inn – Opp – Ut

Har som undertittel – God vaner for en sunn og voksende tro. Temaet for studiet er kristen dannelse gjennom en prosess mot det å modnes som kristen. På det indre plan (INN), i fellesskap (Opp) og i tjeneste (UT).

LENKE TIL PDF – INN-OPP-UT

Jesus elsker alle

«Jesus elsker alle» gjennomgår tekster fra fortellertekstene i kirken. Til sammen gir disse tekstene et fint og mangfoldig bilde av en levende og handlende Jesus som vil være nær oss i hverdagen.

LENKE TIL PDF – Jesus elsker alle


Den som vil studere i Den hellige Skrift, skal se til at han så godt han kan, holder seg til de enkle ordene og ikke viker av fra dem uten at det i tilfelle er en trosartikkel som tvinger en til å forstå skriftstedet annerledes enn ordene lyder. For vi kan være sikre på at det ikke har vært talt enklere ord på jord enn dem som Gud har talt.

Martin Luther (24.19:27-31)